Opublikowano dnia 25 lipca 2011Brak odpowiedzi
Pożyczka od rodziny

Pożyczka od rodziny a Urząd Skarbowy – czyli podatki i prawo cywilne

Pożyczka od rodziny może być niekiedy jedynym ratunkiem dla naszego budżetu. Jednak od takiej pożyczki w rodzinie zapłacimy  2-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych w Urzędzie Skarbowym. Pożyczanie tylko niewielkich sum jest nieopodatkowane.
Umowę pożyczki od rodziny i osób najbliższych reguluje  artykuł 720-724 kodeksu cywilnego.  Otrzymujący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić w określonym terminie pożyczoną gotówkę lub określone rzeczy zawarte w umowie. Szczególna forma zawarcia umowy pożyczkowej od rodziny nie jest wymagana.Jeśli jednak pożyczamy określoną kwotę np. 300 zł taka pożyczka powinna być udokumentowana na piśmie stosowną umową i zawierać termin zwrotu pożyczonych pieniędzy.
Kiedy zwrócić pożyczone dobra ? Termin zwrotu pieniędzy lub rzeczy
Termin zwrotu pożyczki powinien być ustalony na stosownej umowie i leży to w gestii pożyczającego. Jeżeli osoby między którymi zawarta zostanie umowa pożyczkowa od rodziny nie wyznacza terminu zwrotu,wówczas zastosowanie będą miały przepisy i artykuły kodeksu cywilnego które jasno mówią o konieczności spłaty pożyczki w terminie 6 tygodni po zerwaniu umowy przez pożyczającego.Istnieje możliwość ustalenia prowizji tak zwanych odsetek od pożyczki które będą wynagrodzeniem dla pożyczającego. Odsetki te mogą zostać indywidualnie ustalone przez obie strony.

Jakie mamy prawa i obowiązki ?
Pożyczkodawca może odmówić pożyczenia pieniędzy lub rzeczy czyli w każdej chwili może zrezygnować z udzielenia pożyczki. Może tego dokonać w sytuacji jeżeli przypuszcza iż pożyczkobiorca może mieć problemy z terminowa spłatą zaciągniętego zobowiązania.

Kiedy zapłacimy podatek ? Czyli pożyczka od rodziny a Urząd Skarbowy
Gdy decydujemy się na pożyczkę od rodziny,nie będziemy zmuszeni do zapłacenia podatku od osób fizycznych.Pożyczka taka nie stanowi źródła przychodów osoby pożyczającej. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego i wyroku z 29 marca 2001 r. (SA/Sz 2254/99, niepublikowany) wyżej wymieniony sąd stwierdził iż pożyczki od rodziny nie można traktować jako dochód i nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.Pożyczka natomiast podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – Pożyczka od rodziny prawo cywilne

Pożyczając gotówkę od rodziny jesteśmy zmuszeni zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowa pożyczki jest objęta podatkiem od tych czynności. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.
Podatnika bardzo interesuje jednak to kiedy i w jakiej wysokości musi zapłacić podatek od pożyczki. A więc opodatkowana jest kwota bądź wartość pożyczki. Tak więc jeśli pożyczymy od Ciotki 15 tys. zł to zapłacimy podatek od tej właśnie kwoty.Stawka podatku wysokości 2 procent tak więc suma podatku od 15 tys. będzie niewielka gorzej jak pożyczka opiewa na wartość 100 tys. zł wtedy zapłacimy prawie 2 tys. podatku.
Osoby w I grupie podatkowej Zwolnienia z płacenia podatku
Osoby pożyczające od siebie pieniądze do kwoty 9637 zł w tzw. I grupie podatkowej to jest: Małżonek,dzieci,wnuki,prawnuki,rodzice,dziadkowie nie będą musiały płacić podatku do Urzędu Skarbowego od czynności cywilnoprawnych.Jednak od nadwyżek powyżej dozwolonej kwoty zwolnionej od podatku trzeba będzie odprowadzić podatek od wspomnianych czynności.
PRZYKŁAD 1 Pożyczka od rodziny a prawo cywilne
Pan Andrzej uzyskał w ostatnim roku przychody z pracy w wysokości 90 tysięcy złotych. Urząd Skarbowy ustalił że Pan Andrzej kupił kawalerkę i samochód marki Audi A4 na łączną kwotę 170 tys. zł. Duża rozbieżność co do kwoty zarobionych i wydanych pieniędzy wzbudziła ciekawość urzędników.Okazało się jednak że Pan Andrzej pożyczył od Matki 120 tys. zł w tym przypadku jak się okazało niema mowy o przychodach nieujawnionych ponieważ wszystko ma pokrycie w dokumentach.
PRZYKŁAD 2 Pożyczka od rodziny a Urząd Skarbowy
Dziadek pożyczył wnukowi 9 tysięcy złotych. Pożyczka była dokonana między osobami z I grupy podatkowej i nie przekroczyła kwoty 9637 zł dlatego osoby są zwolnione z płacenia podatku do Urzędu Skarbowego od czynności cywilnoprawnych.
PRZYKŁAD 3 Pożyczka od rodziny a podatek
Córka pożyczyła ojcu 120 tys. zł. W tym przypadku zapłacimy podatek od nadwyżki powyżej 9637zł a wiec 120 000 – 9637 = 110 363 zł a wiec podatek zapłacimy 2 procent od kwoty 110 363 zł to wychodzi 2207 i 26 groszy.
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena:
Rating: 9.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Pożyczka od rodziny, 9.8 out of 10 based on 4 ratings